Geld lenen kost geld! Hoewel verpanden een relatief veilige vorm van lenen is (betaal je niet tijdig terug dan ben je wel je onderpand kwijt, maar blijft er geen restschuld over), je betaald wel rente bij terugkoop. Verpanden moet dan ook gezien worden als een tijdelijke oplossing. Als u al kampt met financiële problemen of deze voorziet, dan is het nooit te vroeg om hulp te zoeken of in elk geval informatie in te winnen over wat de kanalen zijn om hulp te zoeken. Een mooi startpunt is dan het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting).

NIBUD: Hulp bij schulden (“Het Nibud is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut. We doen onderzoek naar en geven voorlichting over de huishoudportemonnee” bron: www.nibud.nl).

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Deze wet regelt gemeentelijke schuldhulpverlening in Nederland.)