WETGEVING

Sinds 1 juli 2014 is nieuwe wetgeving van toepassing op alle pandjeshuizen in Nederland. Tot dan toe was het nog mogelijk voor ondernemers om onder de oude pandhuiswet 1910 uit te komen door te werken met “koop met recht op terugkoop” constructies (waarop via de margeregeling wet BTW geheven moest worden in tegenstelling tot met rente). De nieuwe pandhuiswet 2014  (voluit: Wet van 11 september 2013 tot aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen)) maakt een einde aan dat onderscheid.

Belangrijkste veranderingen van de nieuwe pandhuiswet 2014:

nieuwe wet is van toepassing op zowel reguliere pandhuis beleningen als ook “koop met recht op terugkoop” -constructies.

maximale rente van 4,5% van het beleende bedrag per maand (in rekening brengen van extra taxatiekosten/administratiekosten om boven dit maximum uit te komen is verboden)

minimale beleentermijn van 2 maanden. Dit om de klant meer tijd te geven het goed terug te kopen, waar voor 2014 vaak nog gewerkt werd met termijnen van 1 maand.

beleenkosten hoeven alleen achteraf (bij het lossen of verlengen) betaald te worden. Dit om te voorkomen dat pandjeshuizen de rente al inhouden op het uitgeleende bedrag.

Kanttekeningen bij de nieuwe pandhuiswet:

Hoewel grotendeels een verbetering ten opzichte van de verouderde wetgeving, voorzagen met name partijen op de particuliere pandhuis markt bij implementatie van de nieuwe wet aanzienlijke problemen.  Niet alleen hun voortbestaan zou in gevaar kunnen komen, maar ook de meest kwetsbare consumenten die het wetsvoorstel juist beoogde te beschermen. Bij de totstandkoming van de wet is echter niet geluisterd naar de branche. Als u meer wilt weten over de bezwaren van de branche en over hoe de branche genegeerd is bij de totstandkoming van de nieuwe Pandhuiswet, dan kunt u hier op de site verder lezen.

 

TOEZICHT

De partij die toezicht houdt op de naleving van de nieuwe Pandhuiswet 2014 is de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Voor meer informatie over de moeizame relatie tussen de ACM en de pandjeshuizen kunt u hier op deze site verder lezen.