Het idee achter pandhuispand.nlis het creëren van een bron van informatie rondom een branche waar vooralsnog relatief weinig over geschreven wordt. En dat is enigszins opmerkelijk, gezien de historische relevantie van het concept “verpanden” in de vorming van ons huidige financiële stelsel. De bedoeling is dat hier op termijn artikelen komen over de praktische kant van (sieraden) verpanden; met welke wetgeving en instanties hebben consumenten en pandjeshuizen in Nederland te maken. Maar ook meer filosofische artikelen over de moraliteit van verpanden of van het heffen van rente in het algemeen.  Het is vooral een hobby project, dus soms laten artikelen en aanpassingen iets langer op zich wachten! 

2 thoughts on “About & Reacties”

 1. Hi Aike,
  Met veel belangstelling jouw pandhuis site gelezen. Prima om op deze wijze het imago van de branche te verbeteren en meer inzicht te geven in de werking en achtergronden van de pandhuizen. De auteur geeft her en der wel blijk van zijn politieke voorkeur en aversie tegen het gevestigde systeem. Wellicht dat in de toekomst ook meer publicaties van tegengeluiden te lezen zijn op de site. Maar dat mag geen naam hebben ik vind dat jij goed bezig bent vriend.
  Ik wens je een mooie en vooral ook profijtelijke dag .
  Rob

  1. Beste Rob,

   Dank voor het vriendelijke bericht. De totstandkoming van de pandhuiswet 2014 heb ik grotendeels van dichtbij kunnen meemaken. Ik heb met eigen ogen gezien hoe politiek opportunisme het won van rationele argumenten. Argumenten en concrete voorbeelden die volledig genegeerd werden door de “status quo”. Een terechte observatie dat ik daar geen fan van ben. Maar eigenlijk is het puur de feitelijke opsomming van hoe de Pandhuiswet tot stand is gekomen die een negatief beeld schetst van zowel wetgever, als uiteindelijk ook van de toezichthouder dankzij diens onbegrijpelijke interpretatie van betreffende wet. Een interpretatie waar de rechter onlangs terecht een streep door heeft gezet.
   Regulering ter bescherming van de consument is iets heel moois, maar wat is het doel van regulering waarvan geclaimd wordt dat die hiervoor in het leven is geroepen, maar die uiteindelijk voorzienbaar het tegenovergestelde bewerkstelligt? Ik zou willen dat de architecten van de Pandhuiswet 2014 hier ooit inhoudelijk op zouden willen reageren, maar tot op heden is dit nog nooit gebeurd en dat is jammer voor zowel de discussie, als voor hun geloofwaardigheid.

   Ik sta zeker open voor tegengeluiden en ben het met u eens dat een zo breed mogelijke mening vertegenwoordigd zou moeten zijn op een informatieve website als deze. Om die reden is onder het kopje “geschiedenis” (http://www.pandhuispand.nl/geschiedenis-verpanden-in-nederland/) een verscheidenheid aan artikelen te vinden over verpanden. Hierin zijn zo veel mogelijk verschillende inzichten te lezen, waaronder die van betrokken politici. Uiteraard sta ik open voor nieuwe informatie, artikelen etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *